EFICIENŢĂ. ÎNCREDERE. PROFESIONALISM.
     Contacte

Evaluarea apartamentelor şi caselor de locuit

Evaluarea apartamentelor şi caselor de locuit este poate unul din cele mai răspândite servicii de evaluare existente pe piaţă la ora actuală, incluzând nu doar estimarea valorii de piaţă, ci şi a drepturilor patrimoniale, a valorii investiţionale sau a valorii de reconstituire a acestor bunuri.

Evaluarea caselor de locuit şi apartamentelor apare din necesitatea de încheiere a unei tranzacţii de vânzare-cumpărare, dare în arendă, includere în capitalul social, ipotecarea pentru obţinerea unui împrumut, divizarea, soluţionarea litigiilor sau alte necesităţi.

Evaluarea acestor bunuri cuprinde nu doar evaluarea imobilului ci şi a terenului aferent acestuia în condiţii în care casele şi apartamentele sunt deja finalizate sau aflate în proces de construcţie.

Documentele principale solicitate pentru evaluarea apartamentelor şi caselor de locuit includ:

  • Certificat înregistrare+Extras CÎS (buletin pentru persoane fizice)
  • Document ce confirmă dreptul de proprietate (contractul de vânzare – cumpărare, certificat de privatizare, contractul de arendă, certificatul de moştenitor legal, hotărârea instanţei de judecată)
  • Document ce confirmă dreptul de proprietate a terenului aferent (contractul de vânzare – cumpărare, titlu, contractul de arendă, certificatul de moştenitor legal, hotărârea instanţei de judecată)
  • Copia dosarului cadastral sau copia dosarului de inventariere tehnică
  • Extras din Registrul Bunurilor Imobile

Eficient Consulting, prin intermediul evaluatorilor săi, posedă o experienţă bogată în evaluarea apartamentelor şi caselor de locuit oferind astfel servicii profesionale, eficiente şi obiective.

Valoarea acestor servicii şi termenul de prestare a lor o puteţi mereu afla de la evaluatorii noştri sau dacă veţi intra în oficiul companiei. Garantăm servicii calitative, în intervale de timp foarte scurte prestate şi la preţuri competitive stabilite individual cu fiecare client.

Curs BNM30.11.2021

EUR 20.0224 +0.0157 MDL
USD 17.7314 -0.0043 MDL
RON 4.0457 +0.0036 MDL
RUB 0.2365 +0.0017 MDL
GBP 23.6627 +0.0157 MDL

Transmis cu succes !!!

Vă vom contacta în cel mai scurt timp..